Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o fotowoltaice i możliwościach jej wykorzystania, poniżej znajdziesz więcej informacji.

 

Jak to możliwe, że nie będę płacić za energię – jak to działa?
Produkowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej w ciągu dnia wykorzystywana jest na bieżąco w Twoim domu. Nadwyżka energii produkowana przez system fotowoltaiczny oddawana jest do sieci energetycznej, która działa jak akumulator. W każdej chwili możemy pobrać z sieci oddaną wcześniej energię – za 1 kWh oddaną do sieci pobierzemy 0,8 kWh.
Rozliczenie za energię elektryczną z operatorem sieci energetycznej następuje w okresach rocznych na podstawie pomiarów licznika mierzącego energię pobraną i oddaną do sieci. Roczny okres rozliczeniowy umożliwia wykorzystanie nadwyżek produkowanych latem w okresach kiedy produkcja energii ze słońca nie jest możliwa.
Przedstawiony mechanizm pozwala na ograniczenie kosztów energii elektrycznej – ponosimy tylko opłaty stałe, które wynoszą około 15 zł miesięcznie. Co ważne, przedstawione rozwiązanie zabezpiecza użytkownika od wzrostu cen energii w przyszłości.

 

Jak można wykorzystać energię elektryczną produkowaną przez elektrownie słoneczne w firmie?
Produkowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej wykorzystywana jest na bieżąco w firmie. Każda kWh z fotowoltaiki zmniejsza nam wolumen energii zakupionej z zakładu energetycznego co wiąże się z niższymi rachunkami za energię. Jeżeli wystąpi nadwyżka energii produkowanej przez system fotowoltaiczny, na przykład w dni wolne od pracy, energię tą można odsprzedać do operatora energetycznego

 

Jak pogoda wpływa na działanie modułów fotowoltaicznych?
Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej związana jest bezpośrednio z promieniowaniem słonecznym. Nie oznacza to jednak że instalacja wytwarza energię elektryczna tylko w bezchmurne dni. Instalacja działa wykorzystując promieniowanie bezpośrednie jak również rozproszone, co powoduje że nawet w pochmurne dni, oczywiście z mniejszą mocą ale instalacja pracuje.
Instalacja fotowoltaiczna przestaje produkować energię elektryczna w ciągu nocy, przy bardzo silnym zachmurzeniu, w przypadku występowania mgły, czy pokrycia modułów warstwą śniegu. Co ważne, w przypadku pokrycia modułów śniegiem, częściowy przepływ energii powoduje wzrost temperatury co prowadzi do topnienia zalegającego śniegu.

 

Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej?
Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczna. Wytwarzana przez moduły fotowoltaiczne energia trafia dalej do inwertera, który jest sercem całego systemu i umożliwia dostosowanie wytwarzanej energii do parametrów umożliwiających wykorzystywanie jej w domu czy tez w firmie. Całość przystosowana jest do połączenia z siecią energetyczną, co umożliwia bezpośrednie wykorzystywanie wytworzonej energii lub wymianę energii z siecią energetyczną.
W skład systemu wchodzą również odpowiednie do każdego typu dachu systemy montażowe, a także wszelkie wymagane zabezpieczenia.

 

 

Jeżeli oczekujesz wysokiej jakości, innowacyjnej technologii, większych uzysków oraz polskiego produktu – skontaktuj się z nami!