Oferujemy usługi związane z bezinwazyjnym pomiarem zużycia energii elektrycznej w różnego typu obiektach. Pomiar przeprowadzany jest w określonym czasie z dokładnością minutową. Wyniki pomiaru pozwalają na określenie głównych źródeł zużycia energii elektrycznej a także czasu ich użytkowania. Przeprowadzane analizy umożliwiają podjęcie działań mających na celu ograniczenia zużycia energii poprzez dobór odpowiedniej taryfy energetycznej, wyeliminowanie nieefektywnych energetycznie urządzeń, zmianę sposobu funkcjonowania a także innych działań służących ograniczeniu zużycia energii. Analiza posłużyć może również do doboru optymalnego systemu fotowoltaicznego, który w sposób znaczący pozwoli na zredukowanie rachunków za energię elektryczną.

 

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu przeprowadzenia pomiarów i przeprowadzenia analizy – kontakt