Oferujemy usługi związane z bezinwazyjnym pomiarem termowizyjnym obiektów budowlanych, instalacji grzewczych, instalacji elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych w celu bezinwazyjnej oceny jakości wykonania prac budowlanych oraz szybkiego lokalizowania usterek i awarii.
Badania termowizyjne – określenie jakości wykonanej instalacji fotowoltaicznej.

Oferujemy wykonanie analizy termowizyjnej instalacji fotowoltaicznych w celu określenia jakości zastosowanych modułów fotowoltaicznych a także wykrycia usterek modułów, które wpływają na jakość i efektywność pracy całego systemu fotowoltaicznego.

 

Badania termowizyjne – określenie izolacyjności termicznej budynków

Oferujemy wykonanie analizy termowizyjnej obiektów budowlanych w celu diagnostyki izolacyjności cieplnej budynków. Na podstawie badania termowizyjnego możliwe jest przeprowadzenie bezinwazyjnej oceny jakości wykonania izolacji cieplnych przegród budowlanych, a także określenie miejsc występowania mostków cieplnych.

Proponujemy wykonanie badania termowizyjnego wraz z interpretacją wyników badania. W przypadku występowania strat cieplnych w budynku ze względu na wadliwą izolację termiczną, określenie sposobu oraz metody poprawy zaistniałej sytuacji.
Badanie termowizyjne – określenie lokalizacji instalacji

Oferujemy także badania termowizyjne, w celu określenia lokalizacji przebiegu instalacji wodnej, grzewczej czy też elektrycznej, która ukryta jest w podłodze czy też ścianie budynku. Badanie takie może posłużyć zarówno do identyfikacji miejsc awarii w układzie instalacji, jak również może być pomocne przy planowaniu wszelkich prac związanych z wykonywaniem otworów w podłodze czy też ścianie.

 

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu przeprowadzenia pomiarów i przeprowadzenia analizy – kontakt